Thursday, September 06, 2007

How Geek Are You?

89% Geek

2 comments:

Black_Claw said...

Horeeee saya cuman 56%!

Anonymous said...

huh.. saya cuma dapet 71%
padahal saya dari dunia IT juga lo pa..
utk orang IT segitu cukup engga ya...